SECONDHAND WOMEN

je mezinárodní divadelní demokratický kabinet, který založilo v roce 2003 pět nezávislých performerek. Petra Lustigová, Daniela Voráčková, Halka Třešňáková, Stefania Thors a Helene Kvint, závislých na humoru a nepřekonatelné chuti přijít věcem na kloub. Od chovu stáda ovcí se přemístí až k obchodu na burze. Lehce zvládnou i žehlení vašich špinavých vypraných peněz. Pocházejí ze tří zemí – ČR, Island a Dánsko.
SECONDHAND WOMEN
respektují své rozdílné názory, tvůrčí zkušenosti a schopnosti (pohybové a vizuální divadlo, činohra, multimédia, pouliční performance). Společná tvorba přináší překvapující a napínavé okamžiky nejen pro diváky, ale i pro ně samotné. Riziko, které přináší tento způsob práce pokládají za svobodu.

SECONDHAND WOMEN
is an international democratic theatre cabinet, found by five independent female performers in the year 2003. Petra Lustigová, Daniela Voráčková, Halka Třešňáková, Stefania Thors and Helene Kvint. They are dependent on humor and … taste to find the core of things. From the sheep farming they replace themselves on the stock market. With pleasure they can iron your washed dirty money. They come from three countries: CZ, IS and DK.

SECONDHAND WOMEN
respect their individual opinions, creative experiences and their disposition (movement and visual theatre, drama, multimedia, street theatre). Combined creativity is bringing surprising and tensed moments, not just for the audience but also for themselves. The risk, which brings this type of work, they see as freedom.